IRCのログより。 会話の内容から推測してYagiは頭の病院行ったと考えるのが自然。07:47 (Amo) ohyu 07:48 KNM_bG mode +o Amo 09:54 ([Yagi]) yo mal yo mal yo mal yo mal yo mal yo mal yo mal 09:54 ([Yagi]) yo amo yo amo yo amo yo amo yo mao yo amo yomao yo amo yaomoa yoamo yoamo yoamo 09:55 (Amo) nani ittenda 09:55 ([Yagi]) ?w 09:55 ([Yagi]) あいくわらずDAOCとかいうksげー? 09:58 ([Yagi]) sktうdbz 10:03 ([Yagi]) 病院逝ってくる 10:03 nick [Yagi] → [AFK]

Comments


(Option)